All for Joomla All for Webmasters

Profesionalizarea Carierei Didactice – PROF

Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu face parte din consorțiul de practică pedagogică de tip BPP care are ca școală coordonatoare Colegiul Național Zinca Golescu Pitești.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

ORDIN privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică 

Ordin de ministru (nr. 4.223/2022) privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023

Ordin nr 4224/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

 • SINTEZA ORDINULUI 4223/06/07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023
  În anul școlar 2022-2023, în bazele de practică pedagogică se realizează pilotareaurmătoarelor tipuri de intervenții educaționale: modele de carieră didactică–dezvoltare
  profesională, dezvoltarea abilităților de viață inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, structuri curriculare adaptate formatului blended-learning în predare-învățare-evaluare.
  În cadrul intervențiilor educaționale de tip modele de carieră didactică–dezvoltare  profesională, dezvoltarea abilităților de viață, inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, se pilotează:
  a) organizarea cadrului instituțional privind mentoratul în cariera didactică;
  b) normarea activităților și plata profesorilor mentori;
  c) desfășurarea activităților privind mentoratul didactic și formarea în cariera didactică;
  d) elaborarea, aplicarea și dezvoltarea unui mecanism privind sistemul de acumulare a creditelor profesionale transferabile de către personalul didactic;
  e) aplicarea modelului colaborativ, la nivelul comunității de învățare, în procesul educațional;
  f) operaționalizarea și aplicarea cadrului național pentru formare în cariera didactică, denumit în continuare EEA 2025;
  g) monitorizarea impactului aplicării următoarelor documente normative: Metodologia-cadru privind constituirea și funcționarea corpului profesorilor mentori din învățământul preuniversitar;
  Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale
  transferabile; Regulamentul cadru privind organizarea stagiilor de practică pedagogică; Strategia națională privind cariera didactică; Metodologia – cadru privind dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
  În cadrul intervențiilor educaționale de tip curriculum, se vor pilota următoarele:
  a) Monitorizarea impactului aplicării programelor școlare de tip CDȘ: Educația digitală și abilități media; Educația incluzivă și dezvoltarea gândirii critice; Strategii metacognitive.
  b) Elaborarea, aplicarea și dezvoltarea unui mecanism privind măsurarea impactuluiparticipării personalului didactic la procesul de dezvoltare profesională continuă asupra rezultatelor la învățătură ale elevilor, inclusiv la examene și evaluări naționale.
  c) Aplicarea modelului participativ-colaborativ în procesul educațional, pentru elevi, în contexte de învățare și de evaluare de tip blended-learning.
  Ofertele educaționale de tip CDȘ menționate mai sus, aprobate prin ordin al ministrului educației, se pilotează după cum urmează:
  - programa Educația digitală și abilități media - în toate unitățile de învățământ din bazele de practică pedagogică;
   
  - programele Educația incluzivă și dezvoltarea gândirii critice și Strategii metacognitive -numai în unitățile de învățământ cu profil pedagogic din consorțiile de tip bază de practică pedagogică.
  În anul școlar 2022-2023, în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică au loc următoarele tipuri de activități: organizarea de ateliere regionale de tip focus-grup pentru cadrele didactice din școlile de aplicație reunite în bazele de practică pedagogică, având ca scop asigurarea schimbului de experiență și bune practici între bazele de practică pedagogică precum și diseminarea rezultatelor proiectului; monitorizarea folosirii aplicațiilor TEACH și SELFIE/SELFIE FOR TEACHERS pentru evaluarea și optimizarea modului în care noile tehnologiisunt utilizate în procesul de învățământ; desfășurarea, în sistem mentoral, la nivelul comunității de învățare, a programelor de formare privind predarea, învățarea, evaluarea în sistem blended-learning.

 

 

 

 

 

Intră în Contact

Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu

 • Adresa: str. Petre Zugravu, nr.7, CP 115400, Mioveni, Argeș, România
 • Tel: 0248 260 123 
 • Fax: 0248 264 425 
 • Email: lic_iuliaz2006@yahoo.com

Comunitatea spune despre noi

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…