All for Joomla All for Webmasters

Inscriere clasa pregatitoare

 Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2020-2021

 Metodologia reglementează înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021. Astfel, părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii.

Procedura operationala constituire clase https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2020/02/Procedur%C4%83-opera%C8%9Bional%C4%83-constituire-clase-preg%C4%83titoare.pdf

 Acte necesare părinților pentru evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

 

 Pentru anul școlar 2020/2021 vor funcționa 3 clase pregătitoare cu un număr de 75 de locuri.  Copiii vor fi așteptați cu drag de dascălii lor (prof. Milena BADEA, prof. Roxana DUMITRU și prof. Cerasela POPA) pentru activități comune cu colegii mai mari, miercuri 4 martie în cadrul acțiunii "Zile a porții deschise". 

În perioada 4 martie-23 martie 2020, orele  9-17, părinții vor valida  la secretariatul școlii cererile tip de înscriere.

Pentru alte informații tel  0248.260123

 CERERE TIP DE INSCRIERE etapa I

DOSARUL DE INSCRIERE

 1. certificat naştere copil -  copie şi original;
 2. carte de identitate ambii părinţi -  copie şi original;
 3. dosar de plastic;
 4. în cazul in care se solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ, decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate mai sus, părinţii depun şi documente justificative
 5. părinţii divorţaţi depun la înscriere o copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului.

Calendar

25 februarie 2020 Afisarea circumscriptiilor scolare la fiecare scoala si pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean / Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor, precum si a institutiilor unde se realizeaza evaluarea / Afisarea la sediul scolilor a criteriilor specifice de departajare, realizate de scoli / Afișarea, la sediul unității de învățământ și pe site, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

ZONA CIRCUMSCRIPTIE   LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI

 • Bulevardul Dacia: blocurile L2, L4, L7, L8, L9, L10, M1, M2, M2a, M2b, M2c, M3, M4, E1;
 • Strada Cărăneşti: blocul M6, E1, E2, E3, E4, E5;
 • Strada Cătăneşti: M19, M20, M21,case;
 • Strada Dealul Viilor: blocurile H1, H2, H3, H4, H5 + case;
 • Strada Livezilor: blocurile B6, C4, L6;
 • Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: blocurile A1, A2, A4, A8, A9, A10, A13, A15, A19, A30, H6;
 • Strada Mioriţei: blocurile A5, A6, A7, L6;
 • Strada Muntenia: blocurile E10, M5, M6, M7, M7a, M8, M8a, M9, case;
 • Strada Petre Zugravu: A3II,A25, H7, H8, H9, H10, L1, L3, L5;
 • Strada Poştei: A32, A33, A34, C3II, L10 ,case;
 • Strada Soldat C-tin Moga: blocurile A8bis, A11, A12, A14, A16, A17
 • Strada Dogarilor: blocurile A20, A20a,H14,H16
 • Strada Bugeac: case;
 • Strada Bugeac 2: case;
 • Strada Duculeştilor: case;
 • Strada Dealul Viilor 2:case
 • Strada prof. Ion Cojocaru:case
 • Strada Perilor:case

 

Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare

04-23 martie 2020 Înscrierea la secretariatul liceului, intrarea A profesori, orar 9-17 de luni până vineri.

27-30 martie 2020 Admiterea sau respingerea cererilor de inscriere la alte scoli decat cele de circumscriptie. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.
31 martie 2020 Repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor care au fost inscrisi la o alta scoala, dar nu au fost admisi din cauza lipsei de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea la scoala de circumscriptie
1 aprilie 2020 Afisarea la sediul scolilor si pe site-ul inspectoratelor scolare a copiilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa

A doua etapa de inscriere in Clasa Pregatitoare

22 aprilie 2020 Afisarea in scoli si pe site-ul inspectoratelor a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile
23-30 aprilie 2020 Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul scolii aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate de parinti pentru etapa a doua.

4-6 mai 2020 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapa                                                                                                                     

7 mai 2020 Afisarea la sediul fiecarei scoli a listelor finale cu copiii inscrisi in clasa pregatitoare
8 mai-15 mai 2020 Solutionarea de catre inspectoratele scolare a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo scoala

A.criteriilor generale de departajare

A1.Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

A2.Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de  ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament / plasament familiar se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;

 A3.Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte

A4.Existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă. 

           B.criteriilor specifice de departajare:

B1.Copiii care au bunicii cu domiciliul în circumscripţia şcolară, cu acte doveditoare că sunt în grija lor;

B2.Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, care au tutorele sau reprezentantul în grija căruia a fost lăsat copilul, cu domiciliul in circumscripţia şcolară.  

ZONA CIRCUMSCRIPTIE   LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI (este cuprinsa intre str Postei/str. Pieții si intrare Racovita , de ambele parti ale Bulevardului Dacia

 

 • Bulevardul Dacia: blocurile L2, L4, L7, L8, L9, L10, M1, M2, M2a, M2b, M2c, M3, M4, E1;
 • Strada Cărăneşti: blocul M6, E1, E2, E3, E4, E5;
 • Strada Cătăneşti: M19, M20, M21,case;
 • Strada Dealul Viilor: blocurile H1, H2, H3, H4, H5 + case;
 • Strada Livezilor: blocurile B6, C4, L6;
 • Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: blocurile A1, A2, A4, A8, A9, A10, A13, A15, A19, A30, H6;
 • Strada Mioriţei: blocurile A5, A6, A7, L6;
 • Strada Muntenia: blocurile E10, M5, M6, M7, M7a, M8, M8a, M9, case;
 • Strada Petre Zugravu: A3II,A25, H7, H8, H9, H10, L1, L3, L5;
 • Strada Poştei:A32, A33, A34, C3II, L10 ,case;
 • Strada Soldat C-tin Moga: blocurile A8bis, A11, A12, A14, A16, A17
 • Strada Dogarilor: blocurile A20, A20a,H14,H16
 • Strada Bugeac: case;Strada Bugeac 2: case;
 • Strada Duculeştilor: case;
 • Strada Dealul Viilor 2:case
 • Strada prof. Ion Cojocaru:case
 • Strada Perilor:case

Ce este clasa pregătitoare?
– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare
– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)
– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?
– Comunicare în limba română
– Matematică şi Explorarea mediului
– Dezvoltare personală
– Arte vizuale și Abilități practice
– Muzică și mișcare
– Educație fizică
– Religie
– Engleză

Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect. Avem în vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse)
– importanța învățării prin joc
– necesitatea învăţării prin cooperare
– abordare integrată a învățării, depăşind cadrul disciplinelor şcolare clasice (formale)
– realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor

O lecție durează 45 minute și este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

Cum se face evaluarea?
Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

 • Bulevardul Dacia: blocurile L2, L4, L7, L8, L9, L10, M1, M2, M2a, M2b, M2c, M3, M4, E1;
 • Strada Cărăneşti: blocul M6, E1, E2, E3, E4, E5;
 • Strada Cătăneşti: M19, M20, M21,case;
 • Strada Dealul Viilor: blocurile H1, H2, H3, H4, H5 + case;
 • Strada Livezilor: blocurile B6, C4, L6;
 • Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: blocurile A1, A2, A4, A8, A9, A10, A13, A15, A19, A30, H6;
 • Strada Mioriţei: blocurile A5, A6, A7, L6;
 • Strada Muntenia: blocurile E10, M5, M6, M7, M7a, M8, M8a, M9, case;
 • Strada Petre Zugravu: A3II,A25, H7, H8, H9, H10, L1, L3, L5;
 • Strada Poştei: A32, A33, A34, C3II, L10 ,case;
 • Strada Soldat C-tin Moga: blocurile A8bis, A11, A12, A14, A16, A17
 • Strada Dogarilor: blocurile A20, A20a,H14,H16
 • Strada Bugeac: case;
 • Strada Bugeac 2: case;
 • Strada Duculeştilor: case;
 • Strada Dealul Viilor 2:case
 • Strada prof. Ion Cojocaru:case
 • Strada Perilor:case
 • .

Intră în Contact

Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu

 • Adresa: str. Petre Zugravu, nr.7, CP 115400, Mioveni, Argeș, România
 • Tel: 0248 260 123 
 • Fax: 0248 264 425 
 • Email: lic_iuliaz2006@yahoo.com

Comunitatea spune despre noi

from here Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…