All for Joomla All for Webmasters

Inscriere clasa pregatitoare

 Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2018-2019

 Metodologia reglementează înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019. Astfel, părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii.

 Acte necesare părinților pentru evaluarea psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

 

 Pentru anul școlar 2018/2019 vor funcționa 3 clase pregătitoare cu un număr de 90 de locuri. La solicitarea părinților se poate asigura programul Școală după școală SDS IULIA, după orele de curs. Copiii vor fi așteptați cu drag de dascălii lor (prof. Jeni MANOLACHE, prof. Gheorghe PĂTRU și prof. Andreița STANCU) pentru activități comune cu colegii mai mari, miercuri 7 martie (GPN Tic-Pitic) și vineri 9 martie (GPN Florile Soarelui) în cadrul acțiunii "Zile a porții deschise". 

În perioada 8 martie-26 martie 2018, orele  9-17, părinții pot valida online sau la secretariatul școlii cererile tip de înscriere.

Pentru alte informații tel  0248.260123

 CERERE TIP DE INSCRIERE etapa I

DOSARUL DE INSCRIERE

 1. certificat naştere copil -  copie şi original;
 2. carte de identitate ambii părinţi -  copie şi original;
 3. dosar de plastic;
 4. în cazul in care se solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ, decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate mai sus, părinţii depun şi documente justificative

Calendar

1 martie 2018 Afisarea circumscriptiilor scolare la fiecare scoala si pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean / Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor, precum si a institutiilor unde se realizeaza evaluarea / Afisarea la sediul scolilor a criteriilor specifice de departajare, realizate de scoli / Afișarea, la sediul unității de învățământ și pe site, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

ZONA CIRCUMSCRIPTIE   LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI

 • Bulevardul Dacia: blocurile L2, L4, L7, L8, L9, L10, M1, M2, M2a, M2b, M2c, M3, M4, E1;
 • Strada Bugeac: case;
 • Strada Cărăneşti: blocul M6;
 • Strada Cătăneşti: M19, M20, M21 + case;
 • Strada Dealul Viilor: blocurile H1, H2, H3, H4, H5 + case;
 • Strada Livezilor: blocurile B6, C4, L6;
 • Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: blocurile A1, A2, A4, A8, A9, A10, A13, A15, A19, A30, H6;
 • Strada Mioriţei: blocurile A5, A6, A7, L6;
 • Strada Muntenia: blocurile E10, M5, M6, M7, M7a, M8, M8a, M9 + case;
 • Strada Petre Zugravu: A3II, H7, H8, H9, H10, L1, L3, L5;
 • Strada Poştei: A32, A33, A34, C3II, L10 + case;
 • Strada Soldat C-tin Moga: blocurile A8bis, A11, A12, A14, A16

7,9 martie 2018 Organizarea Zilei a portilor deschise la scoli, in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot sa viziteze clasele in care vor invata copiii de la pregatitoare si pot sa discute cu personalul scolii (în unitatea noastră în data de miercuri 7 martie (GPN Tic-Pitic) și vineri 9 martie (GPN Florile Soarelui) în cadrul acțiunii "Zile a porții deschise",începând cu ora 10.00)


1 martie-23 martie 2018 Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica la GPN Tic-Pitic COMISIA 12 Zona Mioveni, preşedinte Pârvu Cristina - Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică ,Grădiniţa cu Program Prelungit Tic Pitic ,Str. ALEEA CAMINULUI, Nr. 1 Mioveni Program de lucru: Luni: 10:00 – 14:00 Marti: 14:00 – 18:00 Miercuri: 11:30 – 15:30 Joi: 12:00 – 15:00 Vineri: 10:00 –13:00 Programari telefon: 0741 013 965


1martie -26 martie 2018 – Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul nu poate fi contestat.


1 martie 2018 Afisarea la sediul scolilor si al inspectoratelor scolare a programului de completare a cererilor-tip de inscriere in clasa pregatitoare


8 martie-26 martie 2018 Completarea de catre parinti, online sau la scoala pe care parintii vor ca cei mici sa o urmeze, a cererilor-tip de inscriere. Validarea acestor cereri-tip de inscrieri se face intre orele 9:00-17:00 de luni pana vineri.Programarea telefonica se poate realiza la numarul : 0248 260123

Etape

Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare

27 martie 2018 Repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere
27-28 martie 2018 Admiterea sau respingerea cererilor de inscriere la alte scoli decat cele de circumscriptie. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.
29 martie 2018 Repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor care au fost inscrisi la o alta scoala, dar nu au fost admisi din cauza lipsei de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea la scoala de circumscriptie
30 martie 2018 Afisarea la sediul scolilor si pe site-ul inspectoratelor scolare a copiilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa

A doua etapa de inscriere in Clasa Pregatitoare

11 aprilie 2018 Afisarea in scoli si pe site-ul inspectoratelor a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile
12-18 aprilie 2018 Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul scolii aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate de parinti pentru etapa a doua.
18-20 aprilie 2018 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor – tip de înscriere depuse de părinți                                                                                                                                                            
23 aprilie 2018 Afisarea la sediul fiecarei scoli a listelor finale cu copiii inscrisi in clasa pregatitoare
24 aprilie-4 mai 2018 Solutionarea de catre inspectoratele scolare a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo scoala
A.criteriilor generale de departajare

A1.Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

A2.Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de  ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament / plasament familiar se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;

 A3.Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte

A4.Existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă. 

           B.criteriilor specifice de departajare:

B1.Copiii care au bunicii cu domiciliul în circumscripţia şcolară, cu acte doveditoare că sunt în grija lor;

B2.Copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, care au tutorele sau reprezentantul în grija căruia a fost lăsat copilul, cu domiciliul in circumscripţia şcolară.  

ZONA CIRCUMSCRIPTIE   LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI

 • Bulevardul Dacia: blocurile L2, L4, L7, L8, L9, L10, M1, M2, M2a, M2b, M2c, M3, M4, E1;
 • Strada Bugeac: case;
 • Strada Cărăneşti: blocul M6;
 • Strada Cătăneşti: M19, M20, M21 + case;
 • Strada Dealul Viilor: blocurile H1, H2, H3, H4, H5 + case;
 • Strada Livezilor: blocurile B6, C4, L6;
 • Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: blocurile A1, A2, A4, A8, A9, A10, A13, A15, A19, A30, H6;
 • Strada Mioriţei: blocurile A5, A6, A7, L6;
 • Strada Muntenia: blocurile E10, M5, M6, M7, M7a, M8, M8a, M9 + case;
 • Strada Petre Zugravu: A3II, H7, H8, H9, H10, L1, L3, L5;
 • Strada Poştei: A32, A33, A34, C3II, L10 + case;
 • Strada Soldat C-tin Moga: blocurile A8bis, A11, A12, A14, A16

Ce este clasa pregătitoare?
– o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală, de obișnuință a copilului cu noul mediu de învățare
– primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a)
– anul în care copiii se dezvoltă, prin exersare, pentru începerea activității școlare

Ce învaţă copiii în clasa pregătitoare?
– Comunicare în limba română
– Matematică şi Explorarea mediului
– Dezvoltare personală
– Arte vizuale și Abilități practice
– Muzică și mișcare
– Educație fizică
– Religie
– Engleză

Cum învață copiii în clasa pregătitoare?
De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute și desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect. Avem în vedere:
– teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse)
– importanța învățării prin joc
– necesitatea învăţării prin cooperare
– abordare integrată a învățării, depăşind cadrul disciplinelor şcolare clasice (formale)
– realizarea unor produse finite care pun în valoare creativitatea copiilor

O lecție durează 45 minute și este structurată astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

Cum se face evaluarea?
Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizică și motrică; dezvoltarea socio-emoțională; dezvoltarea cognitivă; dezvoltarea limbajului și a comunicării; dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare) reflectate în disciplinale de studiu specifice clasei pregătitoare.

 • Bulevardul Dacia: blocurile L2, L4, L7, L8, L9, L10, M1, M2, M2a, M2b, M2c, M3, M4, E1;
 • Strada Bugeac: case;
 • Strada Cărăneşti: blocul M6;
 • Strada Cătăneşti: M19, M20, M21 + case;
 • Strada Dealul Viilor: blocurile H1, H2, H3, H4, H5 + case;
 • Strada Livezilor: blocurile B6, C4, L6;
 • Strada Logofăt Stanciu Mihoveanu: blocurile A1, A2, A4, A8, A9, A10, A13, A15, A19, A30, H6;
 • Strada Mioriţei: blocurile A5, A6, A7, L6;
 • Strada Muntenia: blocurile E10, M5, M6, M7, M7a, M8, M8a, M9 + case;
 • Strada Petre Zugravu: A3II, H7, H8, H9, H10, L1, L3, L5;
 • Strada Poştei: A32, A33, A34, C3II, L10 + case;
 • Strada Soldat C-tin Moga: blocurile A8bis, A11, A12, A14, A16
 • .
Descarcă ataşamente:

Intră în Contact

Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu

 • Adresa: str. Petre Zugravu, nr.7, CP 115400, Mioveni, Argeș, România
 • Tel: 0248 260 123 
 • Fax: 0248 264 425 
 • Email: lic_iuliaz2006@yahoo.com

Comunitatea spune despre noi

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…